Τηλεκπαίδευση

Το ΥΚ-ΚΔΔ παρέχει στα μέλη του Πανεπιστημίου σύγχρονες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης. Παρέχεται Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.


 

Οδηγίες

Οδηγίες σχετικά μη την Τηλεκπαίδευση