Συγχρονισμός (NTP)

Η υπηρεσία συγχρονισμού παρέχει υψηλής ακρίβειας ώρα UTC και συνιστάται η χρήση της σε όλους τους υπολογιστές. Από την ώρα UTC εύκολα προκύπτει και η ώρα EET (Eastern European Time, UTC+2) και EEST (Eastern European Summer Time, UTC+3) που είναι τα εθνικά πρότυπα χρόνου στην Ελλάδα.


Οδηγίες ρύθμισης

Windows   
Mac OS X   

Τεχνική περιγραφή

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο NTP (Network Time Protocol) και παρέχει συγχρονισμό σε UTC μέσω του Stratum 1 εξυπηρετητή ntp.duth.gr.

Ο συγχρονισμός με UTC γίνεται με δέκτη GPS και με διεθνή ρολόγια αναφοράς υψηλής ακρίβειας.