Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης.

Οι χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποθήκευση και διασφάλιση των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους. Το ΥΚ-ΚΔΔ δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν απώλεια μηνυμάτων ή δεδομένων καθώς είναι τεχνικά αδύνατη η μαζική αποθήκευση τους, για όλους τους χρήστες.

Το ΥΚ-ΚΔΔ παρέχει στους χρήστες του ΔΠΘ υψηλής ποιότητας υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρόλο που η προστασία από ιούς είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, δεν είναι αλάνθαστη. Επιπλέον, η ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν είναι η μοναδική δίοδος μόλυνσης, συνεπώς επιβάλλεται η χρήση Antivirus στον υπολογιστή σας.


Οδηγίες

Οδηγίες Ηλεκτρονικού Tαχυδρομείου

Τεχνική περιγραφή

HP ProLiant DL370 G6

Η υπηρεσία έχει υλοποιηθεί σε ένα HP ProLiant DL370 G6 με Quad Core Intel Xeon 2.0Ghz, 16GB RAM, 12 δίσκους SAS 750GB σε ZFS και επιπλέον 1 εφεδρικό HP ProLiant DL 370 G6 σε αναμονή για την εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό και συγκεκριμένα: