Προστασία από ιούς

Το Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων διανέμει λογισμικό για την προστασία των υπολογιστών που είναι εγκατεστημένοι στους χώρους του Πανεπιστημίου. Προτείνεται σε όλους τους χρήστες η λήψη, εγκατάσταση και χρήση της τελευταίας έκδοσης:

F-Secure Client Security 9.31

Υποστηρίζονται τα παρακάτω λειτουργικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εγκατάσταση απαιτείται οπωσδήποτε η απεγκατάσταση οποιουδήποτε άλλου προγράμματος προστασίας (Norton Antivirus - Personal Firewall, McAfee κλπ)

Παλιότερες εκδόσεις

F-Secure Client Security 9

Υποστηρίζονται τα παρακάτω λειτουργικά:

Υπάρχει επίσης και έκδοση που περιλαμβάνει Firewall το οποίο έχει περισσότερες δυνατότητες από τα Firewall των Windows XP και Vista:

F-Secure Client Security 9 με Firewall

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι πιθανό λόγω λάθος ρυθμίσεων να προκληθούν δυσλειτουργίες στην πρόσβαση δικτυακών υπηρεσιών όπως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, εφαρμογές μηχανογράφησης κτλ, συνεπώς προτείνεται η χρήση του μόνο σε έμπειρους χρήστες.

Η προηγούμενη έκδοση εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη, αλλά δεν συνιστάται η χρήση της:

F-Secure Client Security 8

F-Secure Client Security 8 με Firewall


Τεχνική περιγραφή

F-Secure Client Security

Το λογισμικό που παρέχεται είναι το F-Secure Client Security και περιλαμβάνει:

Το Firewall εκτελεί δύο κύριες λειτουργίες: