Φιλοξενία ιστοτόπων

Το ΥΚ-ΚΔΔ αναλαμβάνει την φιλοξενία ιστοτόπων Σχολών, Τμημάτων, Τομέων ή Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα στα κοινόχρηστα συστήματα δυναμικών σελίδων και η ευθύνη για το περιεχόμενο και την ανανέωση τους βαρύνει τον αντίστοιχο φορέα/χρήστη.

Κατάλογος φιλοξενούμενων ιστοτόπων


Τεχνική περιγραφή

HP ProLiant DL370 G6

Η υπηρεσία έχει υλοποιηθεί σε ένα HP ProLiant DL370 G6 με Quad Core Intel Xeon 2.0Ghz, 16GB RAM, 12 δίσκους SAS 750GB σε ZFS και επιπλέον 1 εφεδρικό HP ProLiant DL 370 G6 σε αναμονή για την εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό και συγκεκριμένα: