Υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων

Το τηλεφωνικό δίκτυο του ΔΠΘ υλοποιήθηκε αρχικά με τηλεφωνικά κέντρα Definity της εταιρίας ΑΤ&T (γνωστή μετέπειτα ώς Lucent και Avaya) και στην πορεία επεκτάθηκε και με τηλεφωνικά κέντρα HiPath της εταιρίας Siemens.


Οδηγίες

Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικών Κέντρων