Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης.

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΔΠΘ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, αλλά εκτός του δικτύου του ιδρύματος μας, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο με αυτό.

Το όφελος αυτής της σύνδεσης είναι ότι οι απομακρυσμένοι χρήστες του ΔΠΘ, ανεξάρτητα του τρόπου που συνδέονται στο Διαδίκτυο (μέσω dialup, ADSL, ή δίκτυο τρίτου φορέα), απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που θα είχαν αν συνδέονταν απ' ευθείας στο δίκτυο του ΔΠΘ, όπως πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο εκδοτικών οίκων.

Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το VPN, όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή του χρήστη δρομολογείται κρυπτογραφημένη στο δίκτυο του ΔΠΘ όπου αποκρυπτογραφήται και δρομολογείται στον τελικό προορισμό της. Η προέλευση των δεδομένων εμφανίζεται σε τρίτους να προέρχεται από το δίκτυο του ίδιου του ΔΠΘ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την λειτουργία του VPN είναι απαραίτητη η χρήση των πρωτοκόλλων GRE και PPTP. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του Firewall και τυχόν ADSL router που έχετε επιτρέπουν την χρήση αυτών των πρωτοκόλλων.

Οδηγίες

Οδηγίες Υπηρεσίας VPN

Τεχνική περιγραφή

Cisco 3845

Η υπηρεσία έχει υλοποιηθεί με Cisco 3845 και το πρωτόκολλο PPTP με κρυπτογράφηση MPPE έως 128-bit. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με RADIUS.

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό και συγκεκριμένα: