Προσωπικό


Ορφανίδης Αναστάσιος - Διευθυντής
Τηλ. 71203

Θωίδης Ιωάννης
Τηλ. 74242

Πλευρίδης Ιωάννης
Τηλ. 71208
     

Χατζόπουλος Σταύρος
Τηλ. 71201

Γρηγοριάδης Νίκος
Τηλ. 77600