Αναφανδόν

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης.

Η υπηρεσία αναφανδόν παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει δωρεάν εμπορικό λογισμικό και υπηρεσίες σε μέλη ΔΕΠ, φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και προσωπικό της σχολής.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείτε ως δικαιούχοι χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη σας.

Αυτή την στιγμή προσφέρονται σε μέλη όλων των τμημάτων οι εξής υπηρεσίες:

Επιπλέον, μόνο για το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών:

(η υπηρεσία msdnaa απαιτεί ετήσια συνδρομή την οποία προς το παρόν καταβάλει μόνο το παραπάνω τμήμα)

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στην σελίδα της υπηρεσίας αναφανδόν.