Εύδοξος

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων Εύδοξος υλοποιήθηκε και παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και παρέχει στους φοιτητές πλήρη ενημέρωση για τα διαθέσιμα εγκεκριμένα συγγράμματα των μαθημάτων του τμήματός τους και την δυνατότητα άμεσης δήλωσης και παραλαβής τους.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείτε ως δικαιούχοι χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στην σελίδα της υπηρεσίας Εύδοξος.

Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την υπηρεσία επικοινωνήστε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών.