Ιστορικό

Το Υπολογιστικό Κέντρο του ΔΠΘ λειτουργεί από το 1976 στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη, με την εγκατάσταση του πρώτου υπολογιστικού συστήματος UNIVAC 90/30.

UNIVAC

Κύριος σκοπός του Υπολογιστικού Κέντρου ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη του Διαδικτύου και των διαδικτυακών εφαρμογών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη, eClass, online πληροφόρηση φοιτητών, μεταφορά αρχείων κλπ.) ανέλαβε την ανάπτυξη, διαχείριση και εποπτεία του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου (DUTHnet) και μετονομάστηκε σε Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΥΚ-ΚΔΔ).

KENDALL

Σήμερα το Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ εξυπηρετεί ολόκληρο το Πανεπιστήμιο και εκτείνεται σε όλη τη Θράκη, στις πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με πολλαπλά σημεία παρουσίας ανά πόλη. Στο DUTHNet είναι συνδεδεμένα εκατοντάδες υπολογιστικά συστήματα και εξυπηρετούνται πάνω από 20.000 χρήστες.

Το DUTHnet υποστηρίζει επιπλέον ολόκληρο το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου, με πάνω από 3000 τηλεφωνικές συσκευές και FAX και είναι διασυνδεδεμένο τηλεφωνικά επίσης με πολλά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με τεχνολογία VoIP.

Το DUTHnet διασυνδέεται με το διαδίκτυο με κυκλώματα του Εθνικού Δικτύου Ερευνάς και Τεχνολογίας.

Την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων έχει Επιτροπή που ορίζεται από τις Αρχές του Πανεπιστημίου, με συντονιστή τον εκάστοτε Διευθυντή του.