Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

Η υπηρεσία βιντεοδιάσκεψης μέσω Web παρέχεται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet και δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας έως και 10 ταυτόχρονων χρηστών με βίντεο, ήχο και γραπτό κείμενο, από οποιοδήποτε υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης μπορεί να αιτηθεί μία βιντεοδιάσκεψη, αρκεί να διαθέτει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ίδρυμά του. Στη βιντεοδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν και μη ακαδημαϊκοί χρήστες.

Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυστηρώς στα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά καθήκοντά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στην σελίδα της υπηρεσίας βιντεοδιάσκεψης μέσω Web.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο Έντυπο Οδηγιών.