Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας: http://helpdesk.duth.gr/

Fax:25410 79250 (εσ. 71250)

Τηλεφωνικώς
Ξάνθη 25410 79200 (εσ. 71200)

Ταχυδρομικώς
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Βασιλίσσης Σοφίας 12
671 00 Ξάνθη