Πιθανή διακοπή λειτουργίας

Πιθανή διακοπή λειτουργίας
Την Κυριακή 15/11 υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να διακοπούν οι διαδικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, λόγω διακοπής της παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΗ.

H προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος είναι από 7:00 έως 15:00.


13-11-2015 (aorfan)