Διακοπή στην διαδικτυακή πρόσβαση της Πανεπιστημιούπολης Ορεστιάδας

Διακοπή στην διαδικτυακή πρόσβαση της Πανεπιστημιούπολης Ορεστιάδας
Υπάρχει διακοπή στην διαδικτυακή πρόσβαση της Πανεπιστημιούπολης Ορεστιάδας. Το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και γίνεται προσπάθεια επισκευής του εξοπλισμού.


14-08-2012 (aorfan)