Πρόβλημα στη λειτουργία υπηρεσιών

Πρόβλημα στη λειτουργία υπηρεσιών
Από τις 12:30 π.μ. τής 19ης Οκτωβρίου 2011 αποκαταστάθηκε, μετά από διακοπή τριών ημερών, το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον κεντρικό εξυπηρετητή τού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server), χωρίς απώλεια δεδομένων.

Εξαιτίας τούτου, αποκαταστάθηκαν και τα προβλήματα στις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας: Webmail, VPN, Dialup, WiFi, τροποποίηση των προσωπικών ιστοσελίδων, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων: Pithos, Εύδοξος, Αναφανδόν (http://noc.duth.gr/services).


19-10-2011 (aorfan)