Λογισμικό οτης Microsoft σε ειδικές τιμές για φοιτητές και μέλη ΑΕΙ.

Λογισμικό οτης Microsoft σε ειδικές τιμές για φοιτητές και μέλη ΑΕΙ.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, προέβη σε συμφωνία με την εταιρεία Microsoft Hellas, ώστε να παρέχει το λογισμικό της στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε ειδικές χαμηλές τιμές.

Απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη, μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού που σας έχουμε δώσει, για την πρόσβαση σε όλες τις διαδικτυακές σας υπηρεσίες.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.msoffice4students.gr.

02-05-2011 (aorfan)