Ολιγόωρη διακοπή της υπηρεσίας "Lists".

Ολιγόωρη διακοπή της υπηρεσίας "Lists".

Σήμερα, Τετάρτη 20 Απριλίου, θα υπάρξει ολογόωρη διακοπή της υπηρεσίας "Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου" (Lists.duth.gr).

20-04-2011 (aorfan)