Τηλεφωνία

Το τηλεφωνικό δίκτυο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας φωνής, σε όλους τους χώρους λειτουργίας του.
Υλοποιήθηκε αρχικά με τηλεφωνικά κέντρα Definity της εταιρίας ΑΤ&T (γνωστή μετέπειτα ώς Lucent και Avaya) και στην πορεία επεκτάθηκε και με τηλεφωνικά κέντρα HiPath της εταιρίας Siemens. 

Η αναζήτηση μελών τoυ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου .


Οδηγίες

Οδηγίες Τηλεφωνίας