Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πριζών δικτύου στις εστίες Κομοτηνής

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πριζών δικτύου στις εστίες Κομοτηνής
Επισυνάπτεται η πρόσκληση.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Προσκληση προμ-εγκ σημειων ληψης ηλεκτ δεδομ ΑΠ 16PROC005280469.pdf.pdf


21-10-2016 (aorfan)