ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Κλειστές προσφορές σε Ευρώ και Κριτήριο Αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου - Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ

Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη σαράντα έξι χιλιαδες (46.000,00), ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. {Αναλυτικά: .37.398,37+8.601,63 (23% Φ.Π.Α.)=46.000,00€}.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.pdf


19-12-2014 (aorfan)