Εργασίες αναβάθμισης εξυπηρετητών

Εργασίες αναβάθμισης εξυπηρετητών
Στις 27 και 28 Δεκεμβρίου θα εκτελεστούν εργασίες αναβαθμίσεις στους εξυπηρετητές του NOC.

θα επηρεαστούν οι υπηρεσίες eclass, bbb, και webhosting (utopia και sites τμημάτων) .

Για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές τις δύο ημέρες δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες.

Για το ΚΔΔ

Ι. Ψαρουδάκης


27-12-2012 (aorfan)