Διακοπή στο δίκτυο στην Αλεξανδρούπολη (Παιδαγωγικά - Ν.Χιλή).

Διακοπή στο δίκτυο στην Αλεξανδρούπολη (Παιδαγωγικά - Ν.Χιλή).
Σήμερα Παρασκευή 21/12 θα γίνει ημίωρη διακοπή ( μεταξύ 9:00 και 9:30) στη σύνδεση ΕΔΕΤ - ΔΠΘ Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολη λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου.
21-12-2012 (aorfan)