Δυσλειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Δυσλειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γίνονται προσπάθειες για την αποκατάστασή του.


28-11-2012 (shatzop)