Διακοπή υπηρεσιών τού Δ.Π.Θ. την Κυριακή 25-11-2012

Διακοπή υπηρεσιών τού Δ.Π.Θ. την Κυριακή 25-11-2012
Εξαιτίας προγραμματισμένης συντήρησης στον κεντρικό εξυπηρετητή τού Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων τού Δ.Π.Θ., το πρωί τής Κυριακής, 25ης Νοεμβρίου 2012, θα διακοπούν οι εξής υπηρεσίες:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail)

Ανάγνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Webmail

Ασύρματα δίκτυα (WiFi) eduroam

Τηλεφωνική πρόσβαση (Dialup)

Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)και των συνεργαζόμενων φορέων

Pithos

Εύδοξος

Αναφανδόν

IPTV

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν από τις 9:00 έως τις 16:00.


24-11-2012 (aorfan)