Διακοπή του διαδικύου σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη

Διακοπή του διαδικύου σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη
Υπάρχει διακοπή του διαδικύου σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη λόγο βλάβης εξοπλισμού στον ΟΤΕ Κομοτηνής.

Επίκειται η αντικατάσταση του.


03-09-2012 (aorfan)