Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών

Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών
Λόγω εργασιών συντήρησης, θα υπάρξει σήμερα Τρίτη 14/8 ολιγόωρη διακοπή των υπηρεσιών:

live.duth.gr,

ntp.duth.gr και

lists.duth.gr


14-08-2012 (aorfan)