Νέα έκδοση Antivirus F-Secure 9.31

Νέα έκδοση Antivirus F-Secure 9.31
Ανέβηκε στο website του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων η νέα έκδοση του λογισμικού Antivirus F-Secure 9.31.

http://noc.duth.gr/services/antivirus/

Η έκδοση αυτή είναι με ενσωματωμένο το firewall αλλά απενεργοποιημένο για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με αυτούς που ήδη λειτουργούν και το firewall των Windows.
22-05-2012 (aorfan)