Αδυναμία λήψης μηνυμάτων από gmail.

Αδυναμία λήψης μηνυμάτων από gmail.
Έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυντή η παραλαβή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την εφαρμογή gmail της εταιρείας google.Γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα.Επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να αποθηκεύεται τα σημαντικά email στον υπολογιστή σας, καθώς σε περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς τους.


06-03-2012 (aorfan)