Ορισμός Επιτροπής Προχείρων Διαγωνισμών και Επιτροπής Παραλαβής

Ορισμός Επιτροπής Προχείρων Διαγωνισμών και Επιτροπής Παραλαβής
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) και την με αριθμ. 830/2/11/2011 (Β725/9-9-11) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το Υπολογιστικό Κέντρο-Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών θα διενεργήσουν δημόσια κλήρωση μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών για της παρακάτω επιτροπές:

Α) Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, ειδών και υλικών, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών,

Β) Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών.Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 21-02-2012 και ώρα 09:00 στο κτίριο του ΥΚ-ΚΔΔ, Βας. Σοφίας 12, 67100, Ξάνθη.

Παρατίθεται ο πίνακας των μελών του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στην κλήρωση.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 20120215141141140.pdf


17-02-2012 (aorfan)