Διακοπή της σύνδεσης του διαδικτύου στα παλία κτίρια των ΤΕΦΑΑ (Μεσσούνη).

Διακοπή της σύνδεσης του διαδικτύου στα παλία κτίρια των ΤΕΦΑΑ (Μεσσούνη).
Την Πέμπτη 3/11/2011 κατά το χρονικό διάστημα 08:30 - 12:30 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες από τον ΟΤΕ, οι οποίες θα προκαλέσουν τη διακοπή της σύνδεσης του διαδικτύου στα παλία κτίρια των ΤΕΦΑΑ (Μεσσούνη). Η διακοπή θα επηρεάσει τα τμήματα Πολιτικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.


02-11-2011 (aorfan)