Νέα εφαρμογή Τηλεκπαίδευσης.

Νέα εφαρμογή Τηλεκπαίδευσης.
Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πιλοτικά στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ. η πλατφόρμα BigBlueButton.

Eίναι ένα ανοιχτού κώδικα web conferencing system, για σύγχρονη τηλεκπαίδευση, το οποίο υποστηρίζει τον διαμοιρασμό διαφανειών (PDF, JPG και PPT), βίντεο, whiteboard, chat, voice, και επιφάνειας εργασίας.Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: http://bbb.noc.duth.gr/
04-05-2011 (aorfan)