Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σήμερα το Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ εξυπηρετεί ολόκληρο το Πανεπιστήμιο και εκτείνεται σε όλη τη Θράκη, στις πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με πολλαπλά σημεία παρουσίας ανά πόλη. Στο DUTHNet είναι συνδεδεμένα εκατοντάδες υπολογιστικά συστήματα και εξυπηρετούνται πάνω από 20.000 χρήστες.

Το δίκτυο κορμού και διανομής είναι τεχνολογίας Gigabit Ethernet (1000Mbps), εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις μικρών κόμβων που διασυνδέονται μέσω SHDSL ή ADSL.
Το δίκτυο πρόσβασης είναι τεχνολογίας Fast Ethernet (100Mbps) και όπου υπάρχουν τεκμηριωμένες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ταχύτητα Gigabit Ethernet (1000Mbps).
Η δομημένη καλωδίωση είναι σύμφωνη με TIA/EIA-568-B και για τον έλεγχο χρησιμοποιείται το WireScope Pro της Agilent Technologies.
Ο ενεργός εξοπλισμός απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από routers και switches της Cisco. 

Σύνδεση Υπολογιστή στο Διαδίκτυο.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί τη τοποθέτηση πρίζας δικτύου στο χώρο του, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το αίτημά του στo Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων του ∆ΠΘ με έγγραφο, του οποίου θα έχει λάβει γνώση ο πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται το κτίριο, ο όροφος και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η πρίζα/ες. Επιθυμητό είναι επίσης το σκαρίφημα του χώρου, όπου θα φαίνεται η ακριβή θέση της ή των πριζών. Αυτό θα βοηθήσει τους μηχανικούς του Κέντρου κατά τη σύνταξη της μελέτης δικτύωσης.


Χρήση Υπηρεσίων εκτός Πανεπιστημίου.
Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΔΠΘ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, αλλά εκτός του δικτύου του ιδρύματος μας, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο με αυτό. Το όφελος αυτής της σύνδεσης είναι ότι οι απομακρυσμένοι χρήστες του ΔΠΘ, ανεξάρτητα του τρόπου που συνδέονται στο Διαδίκτυο (μέσω dialup, ADSL, ή δίκτυο τρίτου φορέα), απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που θα είχαν αν συνδέονταν απ' ευθείας στο δίκτυο του ΔΠΘ, όπως πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο εκδοτικών οίκων. Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το VPN, όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή του χρήστη δρομολογείται κρυπτογραφημένη στο δίκτυο του ΔΠΘ όπου αποκρυπτογραφήται και δρομολογείται στον τελικό προορισμό της. Η προέλευση των δεδομένων εμφανίζεται σε τρίτους να προέρχεται από το δίκτυο του ίδιου του ΔΠΘ.


Αίθουσες Υπολογιστών.
Στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν αίθουσες υπολογιστών οι οποίες λειτουργούν με ευθύνη του αντίστοιχου Τμήματος.
Επιπλέον, στον πρώτο όροφο του κτιρίου του ΥΚ-ΚΔΔ στην Ξάνθη, λειτουργεί αίθουσα υπολογιστών, ανοιχτή για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ τις ώρες που δεν διεξάγονται μαθήματα.
Η αίθουσα διαθέτει σαράντα (40) υπολογιστές με οθόνες 22" και έναν εξυπηρετητή (server) για τη διαχείριση αρχείων και εκτυπώσεων.
Επίσης υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την εξυπηρέτηση φορητών υπολογιστών, και δυνατότητα ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο.
Η αίθουσα χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή μαθημάτων, παρουσιάσεων, διαλέξεων καθώς και από όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Στον χώρο της αίθουσας είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός κατάλληλος για την μαγνητοσκόπηση των διαλέξεων/μαθημάτων ή/και τη μετάδοση τους μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.