Βοήθεια

Η παροχή βοήθειας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής, HelpDesk.

Η εφαρμογή αυτή παρέχει μια Βάση Γνώσης, η οποία περιέχει απαντήσεις και λύσεις για τα πιό κοινά ερωτήματα.

Εάν το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται δεν καλύπτεται από την Βάση Γνώσης, τότε Υποβάλετε Δελτίο, στο οποίο αναφέρετε λεπτομερώς το πρόβλημά σας.


Σε περίπτωση που δεν διαθέτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν μπορείτε να Υποβάλετε Δελτίο ηλεκτρονικά, μπορείτε να το υποβάλετε τηλεφωνικώς στο 25410-79200 (εσωτ. 71200).
 

Αναλυτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποια από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι τα εξής:
  1. Αναζήτηση λύσης στη Βάση Γνώσης.
  2. Υποβάλετε Δελτίο ηλεκτρονικά.
  3. Υποβάλετε Δελτίο τηλεφωνικώς.


Οδηγίες

Βοήθεια - HelpDesk